Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

Nguyên quán Bản Rịa - Bắc Giang - Hà Giang

Sinh 1947

Hi sinh 02/02/1973

Cấp bậc H3 - Bt

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1934, hi sinh 27/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giai

  Nguyên quán Minh Dân - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giai, nguyên quán Minh Dân - Triệu Sơn - Thanh Hóa hi sinh 23/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trịnh Xuân Giai

  Nguyên quán Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Giai, nguyên quán Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 08/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...