Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Huỳnh

Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1957

Hi sinh 22/07/1978

Cấp bậc H1 - At

Đơn vị C13 - D3 - E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh, nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang hi sinh 30/08/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 02/06/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh, nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang hi sinh 30/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 2/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...