Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Long

Nguyên quán Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1956

Hi sinh 02/01/1978

Cấp bậc B1

Đơn vị C11 - D3 - E273

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hoàng Đức Long

  Nguyên quán Trần phú - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Hoàng Đức Long, nguyên quán Trần phú - Thanh Trì - Hà Nội, sinh 1957, hi sinh 20/07/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán Ninh Hoà - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán Ninh Hoà - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 1/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1963, hi sinh 29/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...