Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lực

Nguyên quán Yên Nông - Vân Yên - Yên Bái

Sinh 1948

Hi sinh 21/10/1969

Cấp bậc U0 - Bt

Đơn vị E174 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lực

  Nguyên quán Yên Nông - Vân Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lực, nguyên quán Yên Nông - Vân Yên - Yên Bái, sinh 1948, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực

  Nguyên quán Đ.Bẩm - Thái Nguyên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực, nguyên quán Đ.Bẩm - Thái Nguyên - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực

  Nguyên quán Đ.Bẩm - Thái Nguyên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực, nguyên quán Đ.Bẩm - Thái Nguyên - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Lực

  Nguyên quán Chi Nam - Ninh Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Vũ Xuân Lực, nguyên quán Chi Nam - Ninh Thành - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 10/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...