Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân

Nguyên quán Ninh Bình

Hi sinh 5/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Xuân

  Nguyên quán Mỹ Đức - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Hoàng Đức Xuân, nguyên quán Mỹ Đức - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Mai Chung - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Mai Chung - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đường

  Nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đường, nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán Bản Rịa - Bắc Giang - Hà Giang

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán Bản Rịa - Bắc Giang - Hà Giang, sinh 1947, hi sinh 02/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...