Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Bá Tín

Nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

Sinh 1950

Hi sinh 9/8/1972

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Tín

  Nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Tín, nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 09/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phan tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...