Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Bá Tín

Sinh 1950

Hi sinh 9/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Tín

  Nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Tín, nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 09/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tín

  Nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Tín, nguyên quán Trúc lâm - Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phan tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...