Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng (Bùi) Văn Yên

Nguyên quán Thạch Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa

Sinh 1948

Hi sinh 26/7/1971

Cấp bậc H3 - Bp

Đơn vị D4 - Long An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 4/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 02/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1933, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Trà Ôn - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...