Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn

Sinh 1950

Hi sinh 16/9/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn

  Nguyên quán Thanh Tân - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn, nguyên quán Thanh Tân - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 16/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn

  Nguyên quán Thanh Tân - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn, nguyên quán Thanh Tân - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Thị trấn Phùng - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Phạm Cảnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cảnh Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Minh - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...