Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Công Hương

Nguyên quán Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Sinh 1938

Hi sinh 31/8/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Công Hương

  Nguyên quán Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Công Hương, nguyên quán Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1938, hi sinh 31/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Công Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
 3. Liệt sĩ Hoàng Công Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...