Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

Sinh 1954

Hi sinh 29/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán Lê Trung - Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán Lê Trung - Hòa An - Cao Bằng hi sinh 29/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...