Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

Hi sinh 17/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán Thọ Bình - Thọ Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán Thọ Bình - Thọ Lộc - Thanh Hoá hi sinh 17 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán Thọ Bình - Thọ Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán Thọ Bình - Thọ Lộc - Thanh Hóa hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Iagrai - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Nho Quan - Ninh Bình
 5. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng trung - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 6. Xem thêm các kết quả khác...