Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

Sinh 1947

Hi sinh 17/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Đình Trung, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 17 - 11 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

  Nguyên quán Bình Ngọc - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Đình Trung, nguyên quán Bình Ngọc - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1951, hi sinh 08/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Đình Trung, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hương Sơn - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...