Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất

Sinh 1952

Hi sinh 9/4/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất, nguyên quán Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 09/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất, nguyên quán Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 09/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Thành - Xã Phước Thành - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhất

  Nguyên quán Cương Chính - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhất, nguyên quán Cương Chính - Phù Tiên - Hải Hưng hi sinh 25/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...