Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Gia Thưởng

Sinh 1948

Hi sinh 29/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Gia Thưởng

  Nguyên quán Hồng lục - Sáu dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hoàng Gia Thưởng, nguyên quán Hồng lục - Sáu dương - Tuyên Quang hi sinh 29/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Gia Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Gia Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1952, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thắng (Có hài cốt) - Xã Tiên Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Hoàng Thưởng

  Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Thưởng, nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thưởng

  Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Thưởng, nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...