Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Hương

Hi sinh 25/4/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đắc Hoàng Hương

  Nguyên quán Phước Ninh - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đắc Hoàng Hương, nguyên quán Phước Ninh - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Công Hương

  Nguyên quán Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Công Hương, nguyên quán Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1938, hi sinh 31/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hương

  Nguyên quán Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hương, nguyên quán Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An, sinh 1940, hi sinh 09/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thanh Hương

  Nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Hương, nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình hi sinh 12/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...