Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Kim Thế

Sinh 1944

Hi sinh 13/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thế Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 6/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Lạc Vệ - Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Kim Thế

  Nguyên quán Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Kim Thế, nguyên quán Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 13/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Kim Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 4/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lai Thế Kim

  Nguyên quán Hà Giang - Hà Chung - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Lai Thế Kim, nguyên quán Hà Giang - Hà Chung - Thanh Hoá, sinh 1942, hi sinh 21 - 10 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...