Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Minh Việt A

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Minh Việt B

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Việt B, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Minh A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Xuân - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Hoàng A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Tam Bình - Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Lê Minh A

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Minh A, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hoà - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...