Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 15 - 02 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 15/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...