Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông

Sinh 1945

Hi sinh 14/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông

  Nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông, nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 14/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông

  Nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông, nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Hoà - Xã An Hòa - Huyện An Lão - Bình Định
 4. Liệt sĩ Hoàng đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...