Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Phách

Sinh 1928

Hi sinh 2/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Phách

  Nguyên quán Hưng Xá - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Phách, nguyên quán Hưng Xá - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Phách

  Nguyên quán Hưng Xá - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Phách, nguyên quán Hưng Xá - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1928, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Phách

  Nguyên quán Tân Dân - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phách, nguyên quán Tân Dân - Phúc Thọ - Hà Tây hi sinh 23/08/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Phách

  Nguyên quán Tân Dân - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phách, nguyên quán Tân Dân - Phúc Thọ - Hà Tây hi sinh 23/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...