Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

Nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Sinh 1944

Hi sinh 23/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

  Nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước, nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1944, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Phước

  Nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Phước, nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 06/04/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Phước

  Nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Phước, nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 4/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Thủy - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...