Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường

Sinh 1954

Hi sinh 7/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường

  Nguyên quán Trường Sơn - Thạch hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường, nguyên quán Trường Sơn - Thạch hà - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 12/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường

  Nguyên quán Trường Sơn - Thạch hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường, nguyên quán Trường Sơn - Thạch hà - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ hoàng thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...