Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Tới

Sinh 1947

Hi sinh 20/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Tới

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Tới, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 20 - 10 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tới

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Tới, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Quang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới

  Nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới, nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 27/07/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới

  Nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới, nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 27/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...