Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Trọng Thuỷ

Hi sinh 1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Trọng Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Tiến - Xã Tiên Tiến - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 2. Liệt sĩ Hà Trọng Thuỷ

  Nguyên quán Hoà An - Chiêm Hoá - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hà Trọng Thuỷ, nguyên quán Hoà An - Chiêm Hoá - Hà Tuyên hi sinh 01/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Trọng Thuỷ

  Nguyên quán Ngọc Sơn

  Liệt sĩ Hồ Trọng Thuỷ, nguyên quán Ngọc Sơn hi sinh 17/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hồ Trọng Thuỷ

  Nguyên quán Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Trọng Thuỷ, nguyên quán Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 17/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...