Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Tùng

Sinh 1945

Hi sinh 26/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Tùng

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán Hà Nội, sinh 1926, hi sinh - /4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Hoàng Tùng

  Nguyên quán Định Tuy - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán Định Tuy - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1945, hi sinh 26/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Tùng

  Nguyên quán Định Tuy - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán Định Tuy - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1945, hi sinh 26/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Xã Xuân Thành - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 5. Liệt sĩ Hoàng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Xã Xuân Thành - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 6. Xem thêm các kết quả khác...