Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm

Nguyên quán Lảo hệ - Yên Dũng - Hà Bắc

Sinh 1947

Hi sinh 8/5/1969

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm

  Nguyên quán Lảo hệ - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm, nguyên quán Lảo hệ - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 08/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán Nghĩa hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán Nghĩa hoà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...