Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn

Sinh 1940

Hi sinh 2/3/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn

  Nguyên quán Trưng Vương - Hoà An - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn, nguyên quán Trưng Vương - Hoà An - Cao Lạng, sinh 1940, hi sinh 02/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn

  Nguyên quán Trưng Vương - Hoà An - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn, nguyên quán Trưng Vương - Hoà An - Cao Lạng, sinh 1940, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Kim Bổn

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Kim Bổn, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1937, hi sinh 15 - 12 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bổn

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bổn, nguyên quán Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...