Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

Nguyên quán Kim Lương - Kim Thành - Hải Hưng

Hi sinh 11/03/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

  Nguyên quán Kim Lương - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng, nguyên quán Kim Lương - Kim Thành - Hải Hưng hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Xã Nghĩa Thịnh - Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Cộng

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đồng Văn Cộng, nguyên quán Hà Nam Ninh hi sinh 23/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...