Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 13/6/1972

Đơn vị F 308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh, sinh 1943, hi sinh 13 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Thạch Đạn - Cao lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Thạch Đạn - Cao lộc - Cao Lạng, sinh 1953, hi sinh 18/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...