Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

Hi sinh 5/2/1952

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh, sinh 1943, hi sinh 13 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Thạch Đạn - Cao lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Thạch Đạn - Cao lộc - Cao Lạng, sinh 1953, hi sinh 18/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh, sinh 1943, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...