Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

Nguyên quán Thạch Đạn - Cao lộc - Cao Lạng

Sinh 1953

Hi sinh 18/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh, sinh 1943, hi sinh 13 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán Võ Nhai - Bình Lựu - Quảng Ninh, sinh 1943, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...