Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Han

Nguyên quán Nam Thịnh - Cẩm Khê - Phú Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Han

  Nguyên quán Nam Thịnh - Cẩm Khê - Phú Thọ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Han, nguyên quán Nam Thịnh - Cẩm Khê - Phú Thọ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Han

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Han, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Han

  Nguyên quán Tiên Thái - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Đỗ Văn Han, nguyên quán Tiên Thái - Duy Tiên - Hà Nam hi sinh 7/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hồng Văn Han

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hồng Văn Han, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...