Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

Sinh 1933

Hi sinh 8/2/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán Vủ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán Vủ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 08/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1953, hi sinh 1/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán Vủ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán Vủ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 6. Xem thêm các kết quả khác...