Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Học

Nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình

Sinh 1956

Hi sinh 07/08/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C5 D5 E7 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...