Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1950

Hi sinh 31/05/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn, sinh 1951, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 16/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh - /7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...