Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn My

Sinh 1950

Hi sinh 7/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn My

  Nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên

  Liệt sĩ Hoàng Văn My, nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên, sinh 1950, hi sinh 07/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn My

  Nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên

  Liệt sĩ Hoàng Văn My, nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên, sinh 1950, hi sinh 07/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn My

  Nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên

  Liệt sĩ Hoàng Văn My, nguyên quán Văn Lâm - Hưng Yên, sinh 1950, hi sinh 07/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...