Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

Sinh 1943

Hi sinh 13/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hữu Bằng - Xã Hữu Bằng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang huyện Văn Bàn - Thị Trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

  Nguyên quán Văn Nông - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sần, nguyên quán Văn Nông - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1943, hi sinh 13/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

  Nguyên quán Văn Nông - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sần, nguyên quán Văn Nông - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1943, hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...