Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

Hi sinh 18/2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán Yên Khương - Lương Ngọc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán Yên Khương - Lương Ngọc - Thanh Hóa hi sinh 29/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 31 - 3 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán Thanh Chương - Thanh Hóa - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán Thanh Chương - Thanh Hóa - Hải Phòng hi sinh 10/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán Hiền Đa - Cẩm Khê - Phú Thọ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán Hiền Đa - Cẩm Khê - Phú Thọ, sinh 1944, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...