Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ

Sinh 1951

Hi sinh 28/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ

  Nguyên quán Minh Hà - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ, nguyên quán Minh Hà - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1951, hi sinh 28 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ

  Nguyên quán Minh Hà - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ, nguyên quán Minh Hà - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đức Long - Xã Đức Long - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...