Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán Võ Thạch - Hà Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán Võ Thạch - Hà Hoà - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán Võ Thạch - Hà Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán Võ Thạch - Hà Hoà - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán Tự Do - Quảng Hoà - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán Tự Do - Quảng Hoà - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán Tự Do - Quảng Hoà - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán Tự Do - Quảng Hoà - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...