Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

Sinh 1929

Hi sinh 6/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán Yên Ninh - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán Yên Ninh - Phú Lương - Bắc Thái hi sinh 24/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán Hồng Phong - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán Hồng Phong - Thái Bình hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán Yên Ninh - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán Yên Ninh - Phú Lương - Bắc Thái hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...