Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

Nguyên quán Trực Đại - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 04/02/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Trực Đại - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Trực Đại - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Phúc Hoà - Huyện Tân Yên - Bắc Giang
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Duy Tiên - Hà Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...