Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

Nguyên quán Tiên Phong - Duy Tiên - Nam Hà

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Tiên Cuờng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán Trực Đại - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán Trực Đại - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Phúc Hoà - Huyện Tân Yên - Bắc Giang
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Duy Tiên - Hà Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...