Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

Nguyên quán Văn Thu - Bình Gia - Cao Lạng

Sinh 1951

Hi sinh 19/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 01/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Tân Tiến - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Tân Tiến - Yên Thế - Hà Bắc hi sinh 16 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Lâm Thượng - Phú Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Lâm Thượng - Phú Yên - Yên Bái, sinh 1947, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 15 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...