Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

Nguyên quán Tân Tiến - Yên Thế - Hà Bắc

Hi sinh 16 - 01 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 01/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Văn Thu - Bình Gia - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Văn Thu - Bình Gia - Cao Lạng, sinh 1951, hi sinh 19/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Lâm Thượng - Phú Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Lâm Thượng - Phú Yên - Yên Bái, sinh 1947, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 15 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...