Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

Nguyên quán Hội Hoa - Văn Lãng - Cao Lạng

Sinh 1950

Hi sinh 04/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Nghi Tân - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Nghi Tân - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 20/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Bắc Nghĩa - TP Đồng Hới - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Bắc Nghĩa - TP Đồng Hới - Quảng Bình, sinh 1955, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...