Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

Hi sinh 24/2/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Nghi Tân - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Nghi Tân - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 20/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Hội Hoa - Văn Lãng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Hội Hoa - Văn Lãng - Cao Lạng, sinh 1950, hi sinh 04/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán Bắc Nghĩa - TP Đồng Hới - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán Bắc Nghĩa - TP Đồng Hới - Quảng Bình, sinh 1955, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...