Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Hi sinh 01/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Nho Quan - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán Vĩnh Phú - Nho Quan - Ninh Bình hi sinh 27 - 08 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Nho Quan - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán Vĩnh Phú - Nho Quan - Ninh Bình hi sinh 27 - 08 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán số 18 Ngô Văn Sở Hà Nội

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán số 18 Ngô Văn Sở Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 19/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán số 18 Ngô Văn Sở - Hà Nội

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán số 18 Ngô Văn Sở - Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...