Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

Nguyên quán Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 19 - 05 - 1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

  Nguyên quán Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh, nguyên quán Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Trấn Dương - Xã Trấn Dương - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...